دستگاههای دوسر

 

دستگاه برش CNC دوسراتوماتیک

 

دستگاه جوش دوسرنیمه اتوماتیک

 

 

 

           (ظرفیت تجاری این خط 80 یونیت در شیفت می باشد)                     خط تولید دو سر باظرفیت 35 یونیت (واقعی)

درصورت خریدتیغه مخفی هرکله30/000/000ريال به قیمت دستگاه برش اضافه می شود.

درصورت خرید برش CNC مبلغ60/000/000 ريال به قیمت دستگاه برش اضافه می گردد.(دارای صفحه تاچ HMI)

گروه طراحی وب سایت بهبد فرادیس
2019  آلومینیوم پی وی سی پارس -    طراحی شده توسط طراحی وب سایت بهبد فرادیس