لیست مشتریان دستگاه

      

1-آقای رحمتیان(مشهد)          09153155685

2- آقای شادانی(بجنورد)         09153842464

3-آقای قربانی(شیراز)           09171180593

4-آقای گلزاری(سقز کرمانشاه)  09125094199

5-آقای صمیمی (اصفهان)      09132651462

6-آقای مارانی (شاهین شهر)  09133120613

7-آقای یاری پور(تهران)      09125863759

8-آقای نیکخواه(کاشان)       09368975410

9- آقای دانشور(اصفهان)     09103000072

10-آقای اکبری (شهرضا)    09136271929

11-آقای جوانمرد(سراب)    09144316519

12-آقای دهقانی(شیراز)     09177169336

13-آقای رضوی(فسا)       09397310110

14- آقای مرادی(قزوین)    09127017147

15-آقای رضایی(مبارکه)09139294805

گروه طراحی وب سایت بهبد فرادیس
2019  آلومینیوم پی وی سی پارس -    طراحی شده توسط طراحی وب سایت بهبد فرادیس