درب وپنجره دو جداره

 

پروفیلهای مصرفی درب وپنجره های آلومینیوم پی وی سی پارس،از کارخانه های دارای استانداردهایی درREALاروپا واستاندارد ملی ایران و تایید شده توسط مرکز تحقیقات ساختمان ومسکن ایران می باشد،تهیه می شود ودارای ضمانت نامه 10ساله وبیمه نامه معتبر ومورد تاییدموسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و مورد حمایت سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور می باشد.هم چنین دارای بالغ بر10گواهینامه(certificate) معتبراروپایی نیز می باشدکه در تولیداین پنجره ها اصل19انرژی نیز رعایت گردیده است.

تصاویر برخی از درب و پنجره های پارس پی وی سی در زیر نمایش داده شده است:

گروه طراحی وب سایت بهبد فرادیس
2019  آلومینیوم پی وی سی پارس -    طراحی شده توسط طراحی وب سایت بهبد فرادیس