ارتباط با ما

گروه صنعتی آلومینیوم پی وی سی پارس

تلفن های تماس:

دفترمرکزی

031-32722701-3

 دورنگار:

031-32722703

 

آدرس دفتر مرکزی :اصفهان- خ نشاط روبروی اداره پست نشاط جنب بانک سپه طبقه اول پاساژ توکل  

www.parspvc.ir 

www.upvccenter.com

 whatsApp:Alupvcpars

 

   Alpvcpars031@:تلگرام 

                     

                        https://t.me/dppar 

 

 

 

گروه طراحی وب سایت بهبد فرادیس
2019  آلومینیوم پی وی سی پارس -    طراحی شده توسط طراحی وب سایت بهبد فرادیس