خدمات ویژه

خدمات:

خدمات ویژه:

*مشاوره در راه اندازی انواع خطوط تولید پروفیل توسط گروه صنعتی آلومینیوم پی وی سی پارس.

*مشاوره در راه اندازی انواع خطوط مونتاژ درب وپنجره دو جداره توسط گروه صنعتی آلومینیوم پی وی سی پارس.

*مشاوره وطراحی و ساخت وهم پوشانی انواع تیغچه های تمیزکن و شابلونهای زهوارتوسط گروه صنعتی آلومینیوم پی وی سی پارس.

*ارائه درب و پنجره های تعویضی بدون تخریب در 24ساعت توسط گروه صنعتی آلومینیوم پی وی سی پارس.

*ساخت ومونتاژ پنجره های دوجداره در محل پروژه های بالای 100 واحد که باعث صرفه جویی 20الی30 درصد قیمت تمام شده پروژه می گردد.

*ساخت ومونتاژ درب و پنجره های دو جداره با تیراژ بالای 120 یونیت در روز با دستگاههای تمام CNC وچهارسرجوش توسط گروه آلومینیوم پی وی سی پارس.

گروه طراحی وب سایت بهبد فرادیس
2019  آلومینیوم پی وی سی پارس -    طراحی شده توسط طراحی وب سایت بهبد فرادیس